Eerste gesprek

Alles begint bij een eerste, goed gesprek waarbij ik vooral naar jullie luister. Ik noteer wat jullie programma punten zijn en probeer aan de hand van vragen tot een kader te komen waarbinnen ik een ontwerp kan maken. Op basis van dit eerste gesprek volgt een persoonlijke offerte.

Voorstudie & voorontwerp

Een voorstudie verschilt niet heel erg met een voorontwerp, maar het resultaat kan veelvoudig zijn. Het kan een idee geven van een budget, van een volume of van een programma. Na de voorstudie wordt het ontwerp verder gedetailleerd naar een voorontwerp met een bijpassende raming. De raming is een gedetailleerd ontwerpinstrument. Op basis hiervan kunnen bepaalde keuzes gemaakt of juist uitgesloten worden.

Bouwaanvraag

De bouwaanvraag is vaak een noodzakelijke stap. Het voorontwerp wordt klaargemaakt en vastgelegd in uitvoeringstekeningen. Deze worden ter goedkeuring ingestuurd bij de gemeente. 

Aanbesteding

In de aanbestedingsfase wordt het ontwerp vertaald naar een dossier van hoeveelheden, beschrijvingen en details. Op basis hiervan kan een aannemer een offerte opstellen. Door te vertrekken van één dossier kunnen prijzen correct vergeleken worden. De raming wordt hier steeds als een referentiekader gebruikt.

Uitvoering

Een ontwerp is maar zo goed als de uitvoering ervan. Elke werf is anders en daarom wordt de werf tijdens de uitvoering van dichtbij opgevolgd. Zo kunnen mogelijke vragen snel en doeltreffend opgelost worden.